Copyright ©  Gita Dudová, Všechna práva vyhrazena.
Dudová
Život a soužití
Život nebyl žádná nuda
Gita Dudová
Gita Dudová se narodila v roce 1937 Opavě. Po ukončení studia výtvarného směru na textilní průmyslovce v Brně, žije od roku 1956 v Praze. Reálné poznávání života lidí v různých zemích několika kontinentů obohatilo její vnímání světa a setkání s řadou ve své době významných osobností ovlivnilo formování její životní filozofie.

Na zpracování svých vzpomínek a zážitků se připravovala od mládí, rozhodnutá zaznamenat a publikovat je, až dozraje čas. Tak se přihodilo, že ve věku, který mnozí považují za konec životních šancí,  odvážně
a úspěšně vstoupila do české literatury. Svou tvorbu považuje za velmi osobní výpověď o lidských osudech, snech, pocitech, názorech a vztazích.

Prvotinu Gity Dudové, ŽIVOT NEBYL ŽÁDNÁ NUDA, vydal Knižní klub v říjnu 2007, v roce autorčina významného životního jubilea. Porotci literární soutěže, do níž rukopis zadala, pochválili její vypravěčský talent, plný střídajících se protikladů a doporučili nakladateli prózu vydat.
Občas s humorem a fabulací vypráví o dětství a dospívání dívky v letech 1936 - 56, v období dvou po sobě bezprostředně následujících totalit.
Barvitě ilustruje perzekuci rodiny, různé epizody z doby protektorátu, pokračující pronásledování po komunistickém puči i studentské radosti, starosti, lásky, úspěchy a zklamání. Pro vypravěčku, Kristýnu, postavu z větší míry autentickou, autorkou nazíranou s půlstoletím časového odstupu se všechno prožívané stává přípravou na budoucnost. Každý bolestný, stejně jako světlý prožitek se proměňuje v poučení a předsevzetí.

Koncem října 2010 vyšlo autorkou slíbené pokračování příběhu o hrdince Kristýně, volně navazující na předchozí románovou biografii.

Zatímco hlavním tématem prvního svazku byl svízelný úděl perzekvované, poloárijské rodiny za nacistické okupace a téže rodiny ocejchované poúnorovým komunistickým režimem přívlastkem buržoazní, je obsah rukopisu ŽIVOT A SOUŽITÍ  s podtitulem Mezi vzestupy a pády, postaven na paradoxech.
V druhé polovině padesátých let, v době tvrdého komunistického kádrování, šikany a špehování, získává Kristýna naprosto záhadným řízením osudu zaměstnání v elitním podniku zahraničního obchodu.
Sňatkem s perspektivním mladým kolegou se neočekávaně splní její sny o cestování. Nikoliv do Orientu, který od dětství romantické děvče láká, ale na Kubu.
Před padesáti lety, několikrát v ohrožení života, prožívá mladá rodina první roky historických přeměn ostrova. Od revolučního nadšení mas ke kritickému vidění reality.
Čtenář najde v románu řadu dobových událostí, viděných očima a srdcem mladičké, zvídavé, apolitické
a nekonformní Kristýny, popsaných často poprvé v české beletrii autenticky, nezaujatě, bez  emocí.
Celým příběhem prostupují složitosti soužití a mezilidských vztahů. Rodinných i společenských. Přátelství, láska, manželská nevěra a vášnivý osudový vztah, jenž místo úniku z osobní tragédie přivodí hrdince další bolest a zklamání.
Obě prózy jsou zpětným zrcátkem do doby poznamenané schizofrenii tehdejšího myšlení a konání
a mementem polistopadové generaci, která často přijímá všechny výhody dnešního svobodomyslného života jako samozřejmost.

Brněnskou výtvarnici Marii Hladnou, ( www.marie-hladna.cz)  spolužačku z textilní průmyslovky, se kterou Gitu Dudovou pojí desítky let přátelství,  inspirovaly obě prózy k namalování olejomaleb „NADĚJE“ 
a  „SOUŽITÍ“. 
S laskavým souhlasem autorky  byly její obrazy použity pro grafickou kompozici obálek knih Život nebyl žádná nuda a Život a soužití.
koupit knihu